Parkregels

Het Parkreglement met rechten maar ook plichten is van toepassing op eigenaren, huurders en bezoekers van Bungalowpark Eb en Vloed.

PARKEREN
Maximaal twee voertuigen zijn toegestaan bij de bungalows. Bij nat weer wordt u verzocht niet op de grasvelden te rijden. Parkeren doet u bij nat weer aan de rand van de centrale weg waar u geen hinder veroorzaakt en daar waar het droog is, of buiten het park op de de parkeerplaats.

VERKEERSREGELS
Op het park gelden de verkeersregels alsof het een woonerf is. Maximum snelheid voor alle voertuigen is 15 km/uur. Bromfietsen zijn niet toegestaan. U mag wel met een bromfiets aan de hand met de motor uit het park op.

AFVAL
Glas gaat in de glasbakken en papier en karton in de papierbakken. Huisvuil in dichtgebonden plastic zakken in de restafvalcontainer deponeren. Takken en gras brengt u naar de daarvoor bestemde plekken. (zie plattegrond in de vitrine aan het begin van het park). Geen elektrische apparaten, bouw en chemisch afval in de restafvalcontainer, deze dienen te worden afgevoerd naar de milieustraat. Voor data ophalen: zie het afhaalschema.

RIOLERING
Geen verband, luiers, frituurvet e.d. in de toiletten deponeren. Ontstoppingskosten worden op de overtreder verhaald.

HONDEN
De eigenaar/begeleider dient er voor zorg te dragen dat het huisdier is aangelijnd en geen overlast veroorzaakt voor andere gebruikers. Huisdieren moeten buiten het park worden uitgelaten. Eventuele uitwerpselen dienen door de eigenaar/begeleider te worden opgeruimd.
Het is verboden huisdieren overlast te laten bezorgen. Maximaal twee honden per bungalow zijn toegestaan.

RUST
Het is verboden geluidsapparatuur, zoals radio ‘ s , muziekinstrumenten, televisie enz. zodanig te gebruiken dat deze toestellen en instrumenten  buiten de prive gedeelten hoorbaar zijn. Vanaf 22:00 uur tot 08:00 uur geldt absolute rust.

TOEGANG PARK
Voor het bedienen van de slagboom dient de codesleutel gebruikt te worden. De toegang tot Bungalowpark Eb en Vloed is verboden voor caravans, campers, bussen en boten, welke laatste al of niet op trailers staan.

Met elkaar en samen hebben wij deze en andere afspraken gemaakt. U kunt ze vinden in het volledige parkreglement. Wij verwachten van u dat u deze afspraken respecteert.